Combo-Parts, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Combo-Parts
www.combo-parts.com

Leonard Langweg 10

6121 PA Born

046-4818251
support@combo-parts.com
KvK 14055933

BTW nr: NL806039000B01


1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt verwerkt Combo Parts uw persoonsgegevens. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoons (bedrijfs) gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een klant account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites
- Bankrekeningnummer

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of een voogd, heeft onze website en/of dienst niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Echter kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ons advies aan ouders is dan ook om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er zonder ouderlijke toestemming gegevens over kinderen verzameld worden. Mocht u er van overtuigd zijn dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@combo-parts.com, dan verwijderen wij deze informatie.


3. Doelen bij verzamelen van gegevens

Voor de volgende doelen worden bij Combo Parts uw persoonsgegevens verwerkt:

- De afhandeling van uw betaling
- Het verzenden van onze reclamefolder en/of nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Combo Parts analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Ook verwerkt Combo Parts persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bij Combo Parts worden uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende termijnen voor het bewaren van persoonsgegevens worden bij ons gehanteerd:


1. Klanten-accounts worden 7 jaar bewaard
2. Wij bewaren gegevens voor reparatie 7 jaar
3. Voor het versturen van nieuwsbrieven bewaren wij gegevens max. 5 jaar of tot verwijderverzoek
4. Factuur-, betaal- en bestelgegevens bewaren wij 7 jaar (Verplichting Belastingdienst)
5. Delen van persoonsgegevens met derden

Bij Combo Parts worden uw persoonsgegevens met verschillende derden gedeeld wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Combo Parts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Combo Parts gebruikt alleen technische, functionele cookies en daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Combo Parts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@combo-parts.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op uw verzoek . Combo Parts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Combo Parts is de verantwoordelijke in de zin van de bescherming van jouw gegevens en wij nemen dat erg serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u inzage wilt in de persoonsgegevens die wij over u hebben vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, neem dan contact op met onze klantenservice of via
support@combo-parts.com  

Producten toegevoegd om te vergelijken